Belysning for sikkerhet, stemning og identitet


Multilux er en betydelig leverandør av belysning for samferdsel, infrastruktur, idrettsarenaer, samt en mengde andre utendørs bygg og anlegg. Vi skaper ideer, prosjekterer og leverer allsidig belysning som gir sikkerhet, stemning og identitet.

Gjennom et nettverk av nasjonale og internasjonale underleverandører ligger vi alltid i forkant av teknologisk og praktisk utvikling innen vårt fag. Mer enn 15 års fartstid har gitt oss solid fremgang, kompetanse og erfaring med belysning basert på norsk klima og nasjonale krav. Dette gir deg som kunde like konkurransedyktige løsninger på kort som på lang sikt.

Vårt hovedkontor ligger i Bø i Telemark, men vi har avdelingskontorer over det meste av landet. Ta kontakt. Vi finner alltid lysende løsninger.

Kontakt oss

Lysleveranse til rv 36 Slåttekås - Årnes

Publisert 27. januar 2017


Like før jul i fjor undertegnet Multilux kontrakt med elektrofirmaet Bø Installasjon om levering av lysarmaturer og tennskap til ny og utbedret rv 36 mellom Slåttekås og Årnes her i Midt-Telemark. Lokale krefter går dermed sammen om elektrojobben ved anlegget. Det skal bygges og utbedres 7,1 km vei, samtidig som det bygges gang- og sykkelvei langs hele strekningen. Traseen tar utgangspunkt i eksisterende vei, men med betydelige utbedringer som større veibredde, utretting av svinger og utbedring av grøfter. I tillegg blir det altså montert gatelys langs hele veilengden, inkludert en 200 m lang tunnel.

Vi kommer til å følge prosjektet fremover, spesielt når elektroinstallasjonen starter, for å gi et lite innblikk i hvordan vårt utstyr installeres og settes i drift. Planlagt åpning av veien er høsten 2018. Du kan lese mer om prosjektet på vegvesenets nettsider her. I dag er det fredag, og det er dermed stille på anlegget mens rimfrosten har dekorert landskapet. Vi ønsker alle en riktig god helg.
Nytt LED-lys i Mørkvedhallen

Publisert 6. januar 2017


Mørkvedhallen ligger en snau mil øst for Bodø sentrum, og er en del av Mørkvedlia Idrettspark. Bygget inneholder to flerbrukshaller, og benyttes foruten idrett også til eksamensavvikling og grendeaktiveter for nærområdet. På dagtid leies hallene av Bodin videregående skole og Nord universitet, mens de dekker et allsidig aktivitetsbehov for de østlige bydelene i Bodø.

Via Otra Norges avdeling i Bodø, har Multilux levert nytt lys til hall 1 i Mørkvedhallen. Det er snakk om 150W LED-lyskastere av type Prince. Disse erstatter gamle 400W metallhalogen lyskastere, og gir hallen betydelige innsparinger i strømforbruk. I tillegg slipper man pæreskift hvert 4. til 5. år, med tilhørende installasjonskostnader, liftleie og brukshindringer.

Den allsidige bruken krever et fleksibelt og godt lysanlegg, derfor er anlegget installert med DALI lysstyring. De fleste idretter trenger mye og jevnt lys, og for lokaler til avvikling av eksamen er det klare krav til lyskvalitet. Andre arrangement trenger kanskje mer dempet lys. "Det er forskjell på håndballkamp og juletrefest", som Svenn-Inge Laastad sier. Han er salgssjef for Otra Norges avdeling i Bodø, og leverandør av elektromateriell til hallen. Brattøy Elektriske har stått for installasjonen. Så langt er det positive tilbakemeldinger på lyset, og vi håper alle brukerne blir fornøyde.
Multilux ønsker god jul

Publisert 22. desember 2016


Det er snart jul, og vi vil informere om våre åpningstider i den kommende perioden. I romjulen er hovedkontoret i Bø og salgsavdelingen i Oslo bemannet mellom 9.00 og 14.00. Mandag 2. og tirsdag 3. januar er hovekontoret stengt, pga av varetelling. Det vil ikke bli utsendt varer disse dagene.

Et innholdsrikt år er omme, og vi i Multilux ønsker å takke alle kunder og samarbeidspartnere for et meget godt 2016. Vi avslutter nok en gang året som Gaselle-bedrift, for sjette gang. Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt og fremgangsrikt nytt år!


På lysmålingsoppdrag i Røyrtunnelen

Publisert 9. desember 2016


Multilux utfører lysmåling av all typer belysningsanlegg, og i høst var vi på oppdrag i den nye Røyrtunnelen på fv 60 i Strandadalen, Møre og Romsdal. På oppdrag fra entreprenør Skanska as ble tunnelen stengt ved midnatt, og våre folk gikk i gang med å markere målepunkter i veibanen etter et forhåndsdefinert rutenett. Når dette var utført ble måleverdier tatt med luxmeter, og ført inn i et skjema. Denne prosessen ble gjentatt for begge innkjøringssonene, og for et felt midt i tunnelen.

Tilbake ved hovekontoret i Bø ble måleverdiene fra skjemaet fylt inn i et regneark, og relevante resultatverdier utregnet. Disse tilfredsstilte kravene fra lysberegningen foretatt under prosjektering av lysanlegget, og de veifarende på indre Sunnmøre har fått en tryggere reisevei under rasfarlige fjell. Les mer om Røyrtunnelen her.

Har du et belysningsanlegg som behøver en lysmåling, ta gjerne kontakt med oss for tilbud. Du kan lese mer om våre lysmålingstjenester her.
Multilux starter egen tavleproduksjon

Publisert 30. november 2016


I høst bestemte Trondheimsfirmaet MTS Tavler & Automasjon seg for å legge ned sin avdeling i Fredrikstad. Firmaet har lenge levert ferdige tennskap for oss, som ble produsert ved denne avdelingen. I oktober kjøpte vi varelager og utstyr, overtok lokaler og ansatte det samme mannskapet som tidligere produserte for MTS. Produksjonen for egen maskin er godt i gang, og vi leverer fortsatt NEMKO-godkjente tennskap for veilyslanlegg og andre belysningsprosjekter over hele landet.

Standardmodellene i vår MU-serie kommer nå i 5 varianter, og dekker de mest vanlige behovene på feltet. Men vi kan levere spesialtilpassede skap i alle størrelser, etter kundenes spesifiksasjoner. Ta kontakt med våre tavleeksperter Helge Rørholt (tlf 91 82 60 86) og Henning Haave (tlf 92 02 26 92) for tilbud.