Belysning for sikkerhet, stemning og identitet


Multilux er en betydelig leverandør av belysning for samferdsel, infrastruktur, idrettsarenaer, samt en mengde andre utendørs bygg og anlegg. Vi skaper ideer, prosjekterer og leverer allsidig belysning som gir sikkerhet, stemning og identitet.

Gjennom et nettverk av nasjonale og internasjonale underleverandører ligger vi alltid i forkant av teknologisk og praktisk utvikling innen vårt fag. Mer enn 15 års fartstid har gitt oss solid fremgang, kompetanse og erfaring med belysning basert på norsk klima og nasjonale krav. Dette gir deg som kunde like konkurransedyktige løsninger på kort som på lang sikt.

Vårt hovedkontor ligger i Bø i Telemark, men vi har avdelingskontorer over det meste av landet. Ta kontakt. Vi finner alltid lysende løsninger.

Kontakt oss

Nytt LED-lys i Mørkvedhallen

Publisert 6. januar 2017


Mørkvedhallen ligger en snau mil øst for Bodø sentrum, og er en del av Mørkvedlia Idrettspark. Bygget inneholder to flerbrukshaller, og benyttes foruten idrett også til eksamensavvikling og grendeaktiveter for nærområdet. På dagtid leies hallene av Bodin videregående skole og Nord universitet, mens de dekker et allsidig aktivitetsbehov for de østlige bydelene i Bodø.

Via Otra Norges avdeling i Bodø, har Multilux levert nytt lys til hall 1 i Mørkvedhallen. Det er snakk om 150W LED-lyskastere av type Prince. Disse erstatter gamle 400W metallhalogen lyskastere, og gir hallen betydelige innsparinger i strømforbruk. I tillegg slipper man pæreskift hvert 4. til 5. år, med tilhørende installasjonskostnader, liftleie og brukshindringer.

Den allsidige bruken krever et fleksibelt og godt lysanlegg, derfor er anlegget installert med DALI lysstyring. De fleste idretter trenger mye og jevnt lys, og for lokaler til avvikling av eksamen er det klare krav til lyskvalitet. Andre arrangement trenger kanskje mer dempet lys. "Det er forskjell på håndballkamp og juletrefest", som Svenn-Inge Laastad sier. Han er salgssjef for Otra Norges avdeling i Bodø, og leverandør av elektromateriell til hallen. Brattøy Elektriske har stått for installasjonen. Så langt er det positive tilbakemeldinger på lyset, og vi håper alle brukerne blir fornøyde.
Multilux ønsker god jul

Publisert 22. desember 2016


Det er snart jul, og vi vil informere om våre åpningstider i den kommende perioden. I romjulen er hovedkontoret i Bø og salgsavdelingen i Oslo bemannet mellom 9.00 og 14.00. Mandag 2. og tirsdag 3. januar er hovekontoret stengt, pga av varetelling. Det vil ikke bli utsendt varer disse dagene.

Et innholdsrikt år er omme, og vi i Multilux ønsker å takke alle kunder og samarbeidspartnere for et meget godt 2016. Vi avslutter nok en gang året som Gaselle-bedrift, for sjette gang. Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt og fremgangsrikt nytt år!


På lysmålingsoppdrag i Røyrtunnelen

Publisert 9. desember 2016


Multilux utfører lysmåling av all typer belysningsanlegg, og i høst var vi på oppdrag i den nye Røyrtunnelen på fv 60 i Strandadalen, Møre og Romsdal. På oppdrag fra entreprenør Skanska as ble tunnelen stengt ved midnatt, og våre folk gikk i gang med å markere målepunkter i veibanen etter et forhåndsdefinert rutenett. Når dette var utført ble måleverdier tatt med luxmeter, og ført inn i et skjema. Denne prosessen ble gjentatt for begge innkjøringssonene, og for et felt midt i tunnelen.

Tilbake ved hovekontoret i Bø ble måleverdiene fra skjemaet fylt inn i et regneark, og relevante resultatverdier utregnet. Disse tilfredsstilte kravene fra lysberegningen foretatt under prosjektering av lysanlegget, og de veifarende på indre Sunnmøre har fått en tryggere reisevei under rasfarlige fjell. Les mer om Røyrtunnelen her.

Har du et belysningsanlegg som behøver en lysmåling, ta gjerne kontakt med oss for tilbud. Du kan lese mer om våre lysmålingstjenester her.
Multilux starter egen tavleproduksjon

Publisert 30. november 2016


I høst bestemte Trondheimsfirmaet MTS Tavler & Automasjon seg for å legge ned sin avdeling i Fredrikstad. Firmaet har lenge levert ferdige tennskap for oss, som ble produsert ved denne avdelingen. I oktober kjøpte vi varelager og utstyr, overtok lokaler og ansatte det samme mannskapet som tidligere produserte for MTS. Produksjonen for egen maskin er godt i gang, og vi leverer fortsatt NEMKO-godkjente tennskap for veilyslanlegg og andre belysningsprosjekter over hele landet.

Standardmodellene i vår MU-serie kommer nå i 5 varianter, og dekker de mest vanlige behovene på feltet. Men vi kan levere spesialtilpassede skap i alle størrelser, etter kundenes spesifiksasjoner. Ta kontakt med våre tavleeksperter Helge Rørholt (tlf 91 82 60 86) og Henning Haave (tlf 92 02 26 92) for tilbud.
Kontrakt for E18 Bommestad - Sky undertegnet

Publisert 28. november 2016


Multilux undertegnet sist fredag kontrakt med Statens Vegvesen om levering av belysning både for tunnel og dagsone på E18 mellom Sky og Bommestad i Larvik kommune, Vestfold. Leveransen består av TZero HID- og lysrørsarmaturer for to tunneler på til sammen 5 km, og Italo 2 LED-armaturer på resten av den totalt 7 km lange strekningen. Dagstrekningen inkluderer den 570 m lange Farrisbrua, og kontrakten har en verdi på ca 12 millioner kroner.

Multilux har levert veibelysning til alle delstrekningene på E18 fra Hanekleivtunnelen i nord til Bommestad i sør, og både tunnel- og veibelysning fra Sky til Langangen i Telemark. Denne siste strekningen er den siste brikken på firefelts motorvei gjennom Vestfold fylke. Du kan lese mer om prosjektet på Statens Vegvesens nettsider her.