Belysning for sikkerhet, stemning og identitet


Multilux er en betydelig leverandør av belysning for samferdsel, infrastruktur, idrettsarenaer, samt en mengde andre utendørs bygg og anlegg. Vi skaper ideer, prosjekterer og leverer allsidig belysning som gir sikkerhet, stemning og identitet.

Gjennom et nettverk av nasjonale og internasjonale underleverandører ligger vi alltid i forkant av teknologisk og praktisk utvikling innen vårt fag. Mer enn 15 års fartstid har gitt oss solid fremgang, kompetanse og erfaring med belysning basert på norsk klima og nasjonale krav. Dette gir deg som kunde like konkurransedyktige løsninger på kort som på lang sikt.

Vårt hovedkontor ligger i Bø i Telemark, men vi har avdelingskontorer over det meste av landet. Ta kontakt. Vi finner alltid lysende løsninger.

Kontakt oss

Nytt liv i Stasjonsvegen

Publisert 10. juli 2017


I slutten av juni åpnet den nye miljøgata i Bø sentrum. Fylkesvei 359, eller Stasjonsvegen som den heter her, har fått en solid opprustning til 25 millioner kroner. Arbeidet med den snaut 500 m lange strekningen startet ifjor høst. Fortau og gatemiljø er kraftig oppgradert, med flott murarbeid og beplantning. Det er f.eks. brukt nesten 1800 m med kantstein. Veibanen er utvidet med egne sykkelfelt på hver side, og seks opphøyde fotgjengeroverganger er etablert. Trivsel og trafikksikkerhet har med andre ord stått i sentrum for prosjektet.

Multilux har også bidratt til økt trafikksikkerhet gjennom leveranse av tosidig LED-belysning, med totalt 31 lysmaster. Vegen er svært trafikkert med en gjennomsnittlig daglig trafikkmengde på 7500 biler, så riktig belysning har stor sikkerhetsmessig betydning. Det er Italo 2 armaturer som sørger for lyset, både i vegbanen og som intensivbelysning av fotgjengerfeltene. Vi gratulerer Bø med ny sentrumsvei.
Nye motorveier må ha veilys

Publisert 20. juni 2017


Nye strekninger med motorvei må utstyres med veilys. Det er kravet Vegdirektoratet har satt etter en høring hvor fordeler med veibelysning er vurdert opp mot kostnadsbesparelser ved å bygge uten. Nye Veier as har foreslått eller søkt om å bygge motorveistrekninger uten belysning, men trafikksikkerhetshensyn har trumfet økonomi i disse prosjektene. Alle søknader blir dermed avslått, og krav om vegbelysning blir stående i Vegvesenets håndbok. Les mer om saken hos Våre Veger (link åpnes i ny fane).


Tennskap i ny modell

Publisert 2. juni 2017


Multilux' MU-serie av tennskap er populær, og styrer vei- og gatelysanlegg over det meste av landet. Med bl.a. Datek lysstyring spares offentlige driftsbudsjetter og miljø for store belastninger hvert år. Serien har nå fått et nytt tilskudd: MU 2 Dobbel. Skapet har de samme ytre dimensjonene som bestselgeren MU 2, men denne modellen er delt vertikalt. Det gjør den ideell for lysanlegg hvor driftsansvaret er delt.

Mange steder deler kommune og stat ansvaret for veilysanlegg, f.eks. der en riksvei går gjennom områder med kommunale veier. Andre steder ønsker private aktører å hente strøm fra hovedkabelen til sine anlegg, f.eks. til idrettsarenaer eller næringsbygg. Da gjør MU 2 Dobbel saken enkel og oversiktlig ved installasjon av målere, styringsutstyr og kurser til de respektive forgreningene. Man slipper installasjon av flere og større skap enn nødvendig, og begge parter sparer dermed betydelige utgifter.

Vi har nettopp laget en ny brosjyre for hele MU-serien av tennskap, inkludert den nye modellen. Den kan du se her (pdf i ny fane). Du finner den også i dokumentsenteret på menyen, og fra produktsidene for hvert enkelt tennskap. Ta kontakt med våre kompetente tavleeksperter for tilbud:

Helge Rørholt, produktsjef tavler. Tlf 91 82 60 86, epost helge@multilux.no.
Henning Haave, installatør. Tlf 92 02 26 92, epost henning@multilux.no.


Ny LED-belysning i tunneler på E39

Publisert 30. mai 2017


E39 er stamveien mellom nord og sør på Vestlandet, og sterkt trafikkert mange steder. Det gjelder ikke minst nær større tettsteder og byer, slik som i Lindås nord for Bergen. Her finner vi Mundalsbergtunnelen og Bjørsviktunnelen, henholdsvis 1085 og 844 m lange. Som følge av EUs tunneldirektiv måtte også disse oppgraderes, og arbeidet som har pågått et års tid er nå fullført.

Multilux har levert tunnelbelysningen i form av Galileo Tunnel-armaturer, både til innkjøringssonene og den gjennomgående belysningen. Med standard DALI dimming sørger løsningen for jevn og riktig belysning hele døgnet, og gir med det et viktig bidrag til økt trafikksikkerhet på en mye brukt stamvei. Du kan lese mer om prosjektet på Våre Veger her (link åpnes i ny fane).
Team Multilux i vårens vakreste eventyr

Publisert 29. mai 2017


Multilux stilte lag i Telemarkskanalrittet i år også, i mosjonsløypa mellom Kviteseid og Lunde slik som ifjor. Distansen er fortsatt 55 km, og følger ei ganske kupert rute med mange motbakker og utforkjøringer. Det er få flate partier, men turen går gjennom et svært naturskjønt landskap.

Løpet gikk av stabelen sist lørdag i et strålende mai-vær. Det ble også årets hittil varmeste dag med opp mot 30 varmegrader i skyggen, og det førte nok til ekstra inntak av mat og drikke. Men samtlige i laget fullførte i god stil, og var i mål før tre timer var gått. Så får vi se om det frister til nok en gjentakelse neste år.