Tavleproduksjon


Tennskap er en viktig og nødvendig del av de fleste større belysningsanlegg, enten det er for vei- og gate, tunnel, idrettsarenaer eller andre prosjekter. Installerte styringssystemer programmeres til å tenne, dimme og slukke tilkoblede lysarmaturer, og sparer samfunnet for store driftskostnader hvert år.

Felles for alle anlegg er at de må møte en del krav til funksjon under de ulike forhold de skal operere i, slik som temperatur og vær, mekaniske påkjenninger, påvirkning fra støv, salt og kjemikalier osv. Kvalitetskravene er dermed strenge for slike produkter, noe Multilux tar på alvor.

En løsningsorientert tavleprodusent


Multilux har fra høsten 2016 en egen avdeling for tavleproduksjon. Den ligger i Fredrikstad, og her har vi en svært kompetent og dyktig stab som bygger tennskap for alle typer belysningsprosjekt. Hovedtyngden faller på samferdselssektoren, men også skap for flomlysanlegg ved idrettsarenaer leveres ofte. Vi har fire standardmodeller i vår MU-serie, men bygger også tennskap etter kundens mål og spesifikasjoner.

NEMKO godkjenninger


Som nevnt over er det en del krav tennskapene må møte. Våre dobbeltveggede aluminiumsskap er testet av NEMKO iht til samtlige relevante krav i Statens Vegvesens håndbøker for denne type installasjoner. Disse er: